فوتر

فوتر

عسل تاجکوه

آدرس:

خراسان جنوبی، بیرجند،کیلومتر 20 جاده بیرجند-زاهدان، روستای نوفرست، خیابان امام حسین 12، کارخانه عسل تاجکوه.

کدپستی : 9743113964

تماس با ما

ایمیل: info@tajkooh.com

شماره تماس: 09152686001

Avatar Mobile
Main Menu x